Ik wil graag meer weten

Graag gaan wij geheel vrijblijvend met u in gesprek over uw bedrijf en de best passende oplossing voor uw verzuimverzekering. U kunt ons tijdens kantooruren bellen op telefoonnummer (055) 521 21 55 of ons via het onderstaande formulier benaderen.

Uw gegevens contactpersoon*
naam onderneming*
telefoon*
e-mail*
Toelichting en versturen ruimte voor toelichting

 
[naam van de Arbodienst]
[typ adres]
[typ postcode, 2 spaties, plaats in hoofdletters]

AANTEKENEN

Apeldoorn, .. november 2010

Betreft : Proforma opzegging contract arbodienst


Geachte heer/mevrouw,

Middels dit schrijven zeggen wij het contract voor de arbodienstverlening (formeel) met u op en wel per de eerstkomende mogelijkheid, met inachtneming van de contractuele opzegtermijn. Gaarne ontvangen wij per omgaande een bevestiging van deze opzegging met vermelding van de einddatum.

Onze aansluitgegevens zijn:

[Klik hier en typ uw bedrijfsnaam in]
Contactpersoon [Klik hier en typ naam van uw in]
[Klik hier en typ adres]
[Klik hier en typ postcode, 2 spaties, plaats in hoofdletters]
Aansluitnummer: [Klik hier en typ uw aansluitnummer]


Met vriendelijke groet,[ Naam ]
Directie