Vakkundig en persoonlijk

De Apeldoornse verzuimpolis is een samenwerking tussen verzekeraar Tijmen Kroes en arbodienstverlener BrinQer. Apeldoornse bedrijven, die rekening houden met de belangen van werkgever én werknemer.

Zowel bij Tijmen Kroes als BrinQer overlegt u met vaste gesprekspartners. Vakkundige mensen die actief met u meedenken over de juiste aanpak van verzuim en u ondersteunen bij het terugdringen van de verzuimcijfers.


Wij kennen u en uw bedrijf graag persoonlijk. Dit leidt immers tot het beste voorstel op maat voor uw onderneming. Wij komen graag naar u toe.

De Apeldoornse verzuimpolis. Verzuimverzekering en verzuimmanagement in één.

 
[naam van de Arbodienst]
[typ adres]
[typ postcode, 2 spaties, plaats in hoofdletters]

AANTEKENEN

Apeldoorn, .. november 2010

Betreft : Proforma opzegging contract arbodienst


Geachte heer/mevrouw,

Middels dit schrijven zeggen wij het contract voor de arbodienstverlening (formeel) met u op en wel per de eerstkomende mogelijkheid, met inachtneming van de contractuele opzegtermijn. Gaarne ontvangen wij per omgaande een bevestiging van deze opzegging met vermelding van de einddatum.

Onze aansluitgegevens zijn:

[Klik hier en typ uw bedrijfsnaam in]
Contactpersoon [Klik hier en typ naam van uw in]
[Klik hier en typ adres]
[Klik hier en typ postcode, 2 spaties, plaats in hoofdletters]
Aansluitnummer: [Klik hier en typ uw aansluitnummer]


Met vriendelijke groet,[ Naam ]
Directie