Langdurig verzuim is een risico voor uw onderneming. U maakt extra kosten voor vervangend personeel, loopt misschien omzet mis en u bent wettelijk verplicht twee jaar lang het loon van de zieke werknemer door te betalen.

Met de Apeldoornse verzuimpolis beperkt u de financiële risico's van verzuim én krijgt u de juiste ondersteuning bij de aanpak van verzuim in uw organisatie. U voldoet gegarandeerd aan alle wettelijke verplichtingen in het kader van verzuim.

De Apeldoornse verzuimpolis
  • verzekering en verzuimmanagement in één polis
  • volledig op maat samen te stellen
  • persoonlijke aanpak met vaste gesprekspartners
  • gunstige tarieven
  • houdt rekening met de belangen van werkgever én werknemer

Wij adviseren u graag.


Telefoon

(055) 521 21 55

E-mail

info@apeldoornseverzuimpolis.nl
 
[naam van de Arbodienst]
[typ adres]
[typ postcode, 2 spaties, plaats in hoofdletters]

AANTEKENEN

Apeldoorn, .. november 2010

Betreft : Proforma opzegging contract arbodienst


Geachte heer/mevrouw,

Middels dit schrijven zeggen wij het contract voor de arbodienstverlening (formeel) met u op en wel per de eerstkomende mogelijkheid, met inachtneming van de contractuele opzegtermijn. Gaarne ontvangen wij per omgaande een bevestiging van deze opzegging met vermelding van de einddatum.

Onze aansluitgegevens zijn:

[Klik hier en typ uw bedrijfsnaam in]
Contactpersoon [Klik hier en typ naam van uw in]
[Klik hier en typ adres]
[Klik hier en typ postcode, 2 spaties, plaats in hoofdletters]
Aansluitnummer: [Klik hier en typ uw aansluitnummer]


Met vriendelijke groet,[ Naam ]
Directie