De verzuimpolis – zo zit dat

De Apeldoornse verzuimpolis biedt u verzuimverzekering en verzuimmanagement in één.


Verzuimverzekering

Een verzuimverzekering kent twee vormen, conventioneel of stop loss. Welk type verzuimverzekering voor uw organisatie het beste is, is afhankelijk van een aantal factoren. Graag maken wij voor u een passend voorstel.


De conventionele dekking vergoedt voor iedere zieke werknemer per ziektedag een vooraf overeengekomen percentage van het loon (minimaal 70%). De conventionele dekking is vooral geschikt voor kleine tot middelgrote bedrijven.

Bij stop loss neemt u een deel van de verzuimkosten voor eigen rekening, het zogenaamde eigen behoud. Als het ziekengeld op jaarbasis boven het vooraf vastgestelde eigen behoud uitkomt, wordt uitgekeerd. Hoe hoger het eigen behoud, hoe lager de premie voor uw verzuimverzekering. De stop-loss dekking is vooral geschikt voor grotere ondernemingen, vanaf 30 medewerkers.


Verzuimmanagement

Goed verzuimmanagement is een instrument om de risico's op verzuim en arbeidsongeschiktheid te verlagen. Wij ondersteunen u bij de aanpak van verzuim in uw organisatie. U kunt vertrouwen op deskundige en persoonlijke begeleiding.


Voor de verzuimbegeleiding kunt u kiezen uit drie pakketten: een basispakket, een medium service pakket of een full service pakket.

In specifieke situaties kunt u extra verrichtingen afnemen, op uurbasis of op basis van offerte. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan re-integratieadvies, het opstellen van een risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E) of een werkplekonderzoek.


Premie

De hoogte van de premie is afhankelijk van het verzekeringstype en het pakket verzuimbegeleiding dat u wenst. Daarnaast bepaalt de samenstelling van het personeelsbestand en de bedrijfstak de premie. Ook de verzuimcijfers van de afgelopen jaren zijn van belang.

Wij doen u graag een voorstel op maat. Vraag direct een offerte aan.
 
[naam van de Arbodienst]
[typ adres]
[typ postcode, 2 spaties, plaats in hoofdletters]

AANTEKENEN

Apeldoorn, .. november 2010

Betreft : Proforma opzegging contract arbodienst


Geachte heer/mevrouw,

Middels dit schrijven zeggen wij het contract voor de arbodienstverlening (formeel) met u op en wel per de eerstkomende mogelijkheid, met inachtneming van de contractuele opzegtermijn. Gaarne ontvangen wij per omgaande een bevestiging van deze opzegging met vermelding van de einddatum.

Onze aansluitgegevens zijn:

[Klik hier en typ uw bedrijfsnaam in]
Contactpersoon [Klik hier en typ naam van uw in]
[Klik hier en typ adres]
[Klik hier en typ postcode, 2 spaties, plaats in hoofdletters]
Aansluitnummer: [Klik hier en typ uw aansluitnummer]


Met vriendelijke groet,[ Naam ]
Directie