Ik wil graag een offerte ontvangen

Uw gegevens contactpersoon*
functie
telefoon*
e-mail*
Uw bedrijfsgegevens naam onderneming*
postcode (geen postbus)*
huisnummer*
KvK nummer*
datum oprichting (dd-mm-jjjj)
sector Hier vult u in in welke categorie uw onderneming valt. Staat uw soort bedrijf er niet bij: de eerste 3 cijfers van uw UWV aansluitnummer geven uw branche aan. (bv. 025-156.763.26-01-01 is 25).Hier vult u in in welke categorie uw onderneming valt. Staat uw soort bedrijf er niet bij: de eerste 3 cijfers van uw UWV aansluitnummer geven uw branche aan.
(bv. 025-156.763.26-01-01 is 25).
aantal medewerkers*
gemiddelde leeftijd medewerkers
bruto loonsom
verzuimpercentage van vorig jaar % Indien u over één van deze jaren geen personeel in dienst had of het bedrijf nog niet bestond, vul dan 0% in.Indien u over één van deze jaren geen personeel in dienst had of het bedrijf nog niet bestond, vul dan 0% in.
verzuimpercentage van 2 jaar geleden % Indien u over één van deze jaren geen personeel in dienst had of het bedrijf nog niet bestond, vul dan 0% in.Indien u over één van deze jaren geen personeel in dienst had of het bedrijf nog niet bestond, vul dan 0% in.
verzuimpercentage van 3 jaar geleden % Indien u over één van deze jaren geen personeel in dienst had of het bedrijf nog niet bestond, vul dan 0% in.Indien u over één van deze jaren geen personeel in dienst had of het bedrijf nog niet bestond, vul dan 0% in.
naam huidige arbodienst huidige verzuimverzekeraar*
Toelichting en versturen ruimte voor toelichting

 
[naam van de Arbodienst]
[typ adres]
[typ postcode, 2 spaties, plaats in hoofdletters]

AANTEKENEN

Apeldoorn, .. november 2010

Betreft : Proforma opzegging contract arbodienst


Geachte heer/mevrouw,

Middels dit schrijven zeggen wij het contract voor de arbodienstverlening (formeel) met u op en wel per de eerstkomende mogelijkheid, met inachtneming van de contractuele opzegtermijn. Gaarne ontvangen wij per omgaande een bevestiging van deze opzegging met vermelding van de einddatum.

Onze aansluitgegevens zijn:

[Klik hier en typ uw bedrijfsnaam in]
Contactpersoon [Klik hier en typ naam van uw in]
[Klik hier en typ adres]
[Klik hier en typ postcode, 2 spaties, plaats in hoofdletters]
Aansluitnummer: [Klik hier en typ uw aansluitnummer]


Met vriendelijke groet,[ Naam ]
Directie